Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Taking care your sunburnt skin / Πως αντιμετωπίζετε το κάψιμο

These days were very hot in Athens and all of us went one day to the beach. The beach was beautiful, the water wasn't cold so we got a very good time. The bad thing is that most of the times,when you return home you realize that you are sunburned...read more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου